Yhteystiedot

Viestintä:
Liisa Harjula
Jyväskylän yliopisto
liisa.harjula@jyu.fi / 040 805 4403

Suvi Toivanen
Jyväskylän yliopisto
suvi.l.a.toivanen@jyu.fi / 050 469 9969

Medialle
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Katso yhteystiedot yllä