Lös brott med hjälp av kemi, tillbringa natten i ett djurmuseum eller diskutera med en robot!

28.9.2016

Forskarnatten ordnas fredagen 30.9.2016 runt om i Finland. Läs mer i pressmeddelandet!

Pressmeddelande 22.9.2016

Under Forskarnatten får alla vara forskare

Forskarnatten ordnas fredag 30.9.2016. Evenemanget för forskare ut bland den stora allmänheten och bjuder människor i alla åldrar att bekanta sig med vetenskap och vetenskapligt arbete. Bland annat bjuds det på möjligheten att lösa brott med hjälp av kemi, tillbringa natten i ett djurmuseum och diskutera med en robot. Under natten kan man också stöta ihop med en astronom från 1800-talet.

Forskarnatten har sedan år 2005 arrangerats i hundratals städer runt om i Europa den sista fredagen i september. I Finland har Forskarnatten firats några gånger tidigare men senare på året. I år ordnas evenemanget för första gången på sammanlagt tretton orter samtidigt runt om i Finland. Forskarnattens evenemang har fri entré.

På programmet finns bland annat workshoppar, föreläsningar och besök i laboratorium och forskares arbetsrum. I programmet medverkar hundratals forskare från alla vetenskapsområden – alla med fokus på årets tema Förändring. Hur syns ojämlikhet i samhället? Vad kan vi lära oss om empati av apor? Hur är det att vara en rymdforskare? Till exempel dessa frågor får svar under Forskarnatten.

”Evenemanget är riktat till den stora allmänheten – inte bara till de som redan från förut är intresserade av vetenskap. Publiken får också själv göra olika experiment och se rum där forskare arbetar”, berättar evenemangets koordinator, akademiforskare Janne Pakarinen vid Jyväskylä universitet.

Evenemanget ger forskningen ett ansikte

Forskarnattens mål är att på ett engagerande sätt göra forskare, forskning och forskningens inverkan på vårt dagliga liv bekant. En av målsättningarna är också att uppmuntra ungdomar till en vetenskaplig karriär.

”I Finland görs jättemycket toppforskning som förtjänar bättre synlighet än idag. Medborgare har också en rättighet att förstå varför forskning görs”, säger Pakarinen.

Program arrangeras i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Nyslott, Sodankylä, Tammerfors, Åbo och Vanda. Medverkande är över tio finländska universitet, Vetenskapscentret Heureka, Vetenskapliga samfundens delegation, Teknologiska forskningscentralen VTT och European Forest Institute.

Evenemanget finansieras under två år ur EU:s ramprogram Horizon 2020 genom finansieringsformen Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, som finansierar europeiska forsknings- och innovationsprojekt.

Mera information:

Evenemangets koordinator:
Janne Pakarinen
Jyväskylä universitet,
akademiforskare                     
janne.pakarinen(at)jyu.fi / 040 8054900

Kommunikation
Mandi Vermilä                                                                         
Vetenskapliga samfundens delegation,
evenemang- och kommunikationskoordinator                                
mandi.vermila(at)tsv.fi / (09) 228 69 221           

Forskarnattens program i olika städer: http://www.tutkijoidenyo.fi/sv/forskarnatten
Evenemangen kan också följas via livesändning: http://www.tutkijoidenyo.fi/fi/kuvat-videot/videot
European Researchers’ Night: http://ec.europa.eu/research/researchersnight/about_en.htm

Marie Skłodowska-Curie: an inspiration to follow!