Forskarnatten kommer nästa vecka till fjorton städer

20.9.2017

Det Europaomfattande vetenskapsevenemanget Forskarnatten ordnas nästa veckas fredag 29.9.2017 på 14 orter. På programmet finns t.ex. föreläsningar, underhållande vetenskapspresentationer och workshops från alla vetenskapens områden. Mer än 20 000 vetenskapshungriga deltagare och hundratals forskare från olika områden väntas delta. Programmet är öppet för alla och gratis.

Forskarnatten-evenemang har sedan år 2005 ordnats den sista fredagen i september i hundratals städer på olika håll i Europa. Syftet med evenemanget är att göra vetenskap och forskarnas arbete bekant för den stora allmänheten samt att presentera forskarkarriären som ett åtråvärt alternativ.

“Vetenskaplig forskning åtnjuter högt förtroende bland folket, men dess viktighet och skapta tillämpningar reflekteras i det praktiska livet med fördröjning. Därför kan forskningens inverkan upplevas som trög då media formar världsbilden i en allt snabbare takt. Målet med Forskarnatten är att framhålla sakkunnigas och grundforskningens betydelse”, berättar evenemangets koordinator, akademiforskare Janne Pakarinen.

Bekanta dig med vetenskap genom workshops, forskarträffar, vetenskapsföreläsningar och laboratoriebesök. Vetenskapen kommer även till platser där vi inte är vana att se den. Till exempel i Åbo diskuterar forskarna i domkyrkan, i Kuopio hoppar forskarna på lokalbussen och i Helsingfors ordnas vetenskapsdisco.

Under kvällen hör vi t.ex. i vad Pokémons stamträd har sin grund, hur man i framtiden kan tillverka antibiotika ur barrträd och hur vetenskap och konst förenas i forskning. Forskarnatten har i år två teman. Vid sidan av det från förra året bekanta temat Förändring syns det självständiga Finlands hundraåriga historia. “Finland är enligt många mätare ett av världens ledande länder. Vi vill visa vilken roll forskning har haft för det självständiga Finlands 100-åriga utvecklingsbåge och hur forskning påverkar Finlands framtid”, säger Pakarinen.  

Förra året ordnades Forskarnatten i Finland för första gången i nuvarande omfattning. I evenemanget deltog över 15 000 besökare och 700 forskare runt om i Finland! I hela Europa samlade evenemanget otroliga en miljon besökare.

I år kan man delta i Forskarnatten i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Nyslott, Sodankylä, Tammerfors, Åbo och Vanda. För det mångsidiga programmet svarar över tio finländska universitet, vetenskapscentret Heureka, Vetenskapliga samfundens delegation samt Teknologiska forskningscentralen VTT. Forskarnatten-evenemang stöds av Marie Skłodowska-Curie -åtgärderna inom Europeiska unionens Horisont 2020-program.


Bilder från förra året: http://www.tutkijoidenyo.fi/fi/kuvat-videot/kuvat


Tilläggsinformation:

Evenemangets koordinator
Janne Pakarinen
Akademiforskare, Jyväskylä universitet
janne.pakarinen(at)jyu.fi / 040 8054900

Evenemangets kommunikationsansvarig 
Mandi Vermilä 
Evenemangs- och kommunikationskoordinator, Vetenskapliga samfundens delegation
mandi.vermila(at)tsv.fi / (09) 228 69 221

 
http://www.tutkijoidenyo.fi/sv/forskarnatten

www.ec.europa.eu/research/researchersnight/

 

Marie Skłodowska-Curie: an inspiration to follow!

This European Researchers' Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie actions under contract number 722854.

Forskarnatten är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum.

(Meddelande 20.9.2017)