Forskarnatten en del av Finland 100 -jubileumsårets program

23.3.2017

År 2017 är Forskarnatten en del av Finlands självständighets hundraårsjubileumsårs program. Finland 100 syns som evenemangets andra tema vid sidan av det från förra året bekanta temat Förändring. Temana flätas samman när man granskar hurdana förändringar vetenskap och forskning har åstadkommit i Finland. Under Forskarnatten blickas även in i framtiden. Hur kommer forskarnas nya fynd att förändra vårt hemland i framtiden?

Finlands självständighets hundraårsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Det värnar om Finlands styrkor, som jämlikhet och demokrati genom att erbjuda finländare och Finlands vänner mångsidigt och internationellt program både i Finland och utomlands. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, att uppleva året tillsammans och skapa riktningen för Finlands framtida utveckling. Forskarnatten har glädjen att vara med!