Över 15 000 besökare på Forskarnatten!

7.10.2016

Vetenskapsevenemanget som arrangerades på tretton platser runt om i Finland drog storpublik. Sammanlagt besökte över 15 000 personer Forskarnattens workshoppar, uppträdanden, föreläsningar och klubbar. Evenemangets tema var Förändring. Nästa gång ordnas Forskarnatten 29.9.2017.

Populära evenemang under Forskarnatten var workshopparna för skolelever samt underhållande kvällsevenemang såsom Science Battle i Åbo. I Jyväskylä och Kuopio slogs besökarrekord för vetenskapsevenemang. Forskarförbundet utsåg filosofie doktor Olga Davydova-Minguet till Årets forskare under Forskarnatten i Joensuu.

”Jag är stolt över hur forskare gjorde bekant sitt arbete runt om i Finland. Det är fint redan i sig självt, men ännu bättre var det att se många genuint intresserade gäster ställa bra frågor!”, gläder sig evenemangets koordinator, akademiforskare Janne Pakarinen från Jyväskylä universitet.

Forskarnatten arrangerades i år i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Nyslott, Sodankylä, Tammerfors, Åbo och Vanda. För programmet stod över tio finländska universitet, Vetenskapscentret Heureka, Vetenskapliga samfundens delegation, Teknologiska forskningscentralen VTT och European Forest Institute.

Nästa år firar Forskarnatten Finlands hundraåriga självständighet

Nästa gång ordnas Forskarnatten 29.9.2017. Evenemangets huvudarrangörer är de samma som i år och evenemanget utspelas också nästa höst på åtminstone 13 orter. Forskarnatten 2017 behandlar Finlands 100-åriga självständighet.

”Nästa år har vi åtminstone 100 orsaker att fira. Vi binder Forskarnattens tema Förändring till hur forskning har format vårt hemland.”, berättar Pakarinen.

För ordnande av Forskarnatten har en tvåårig finansiering erhållits från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Skłodowska-Curie -åtgärder.

För mera information:

Evenemangskoordinator:
Janne Pakarinen
Jyväskylä universitet,
Akademiforskare                          
janne.pakarinen(at)jyu.fi / 040 8054900

Kommunikation:
Mandi Vermilä                                                                         
Vetenskapliga samfundens delegation,
Evenemangs- och kommunikationskoordinator                                
mandi.vermila(at)tsv.fi / (09) 228 69 221           

www.tutkijoidenyo.fi
www.ec.europa.eu/research/researchersnight/

Marie Skłodowska-Curie: an inspiration to follow!