"Eriarvoisuudessa ollaan nyt samalla tasolla kuin 70-luvun alussa"

28.9.2016

Mikko Niemelä / Kuvaaja: Annika Söderblom, Kela.

Sosiologian professori Mikko Niemelä on kiinnostunut siitä, mitä ilmiöiden taustalla on. 
 

Mikko Niemelä huomasi jo lukiossa pysähtyvänsä tutkimaan asioita.

– Jos joku juttu kiinnosti, olisin halunnut tietää siitä enemmän, kertoo Turun yliopiston sosiologian professori ja Kelan tutkimusprofessori.

Niemelän tutkimusten aihepiirit ovat liikkuneet esimerkiksi hyvinvointi- ja köyhyysasenteissa sekä toimeentulotukijärjestelmän ja etuuksien riittävyydessä. 

Tällä hetkellä hän johtaa monitieteistä Strategisen tutkimusneuvoston Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta, joka tutkii taloudellisen eriarvoisuuden muutoksia Suomessa ja niiden seurauksia muun muassa hyvinvoinnin, terveyden ja koulutuksen näkökulmasta. 

Terveyserot verraten suuria

Niemelä kertoo, että eriarvoisuudesta keskusteltaessa puhutaan usein vain tuloeroista, vaikka taloudellinen eriarvoisuus on tuloerojakin voimakkaampaa, kun tarkastellaan kotitalouksien varallisuutta.

– Lisäksi Suomessa ilmenevät terveyserot ovat länsimaisessa vertailussa erittäin isot. Tulo- tai varallisuuseroista puhuttaessa voidaan aina kiistellä siitä, ovatko erot liian isoja, liian pieniä vai sopivia.​ Sen sijaan terveyseroista ei voida samalla tavoin sanoa, että niillä olisi esimerkiksi hyviä kannustinvaikutuksia.

Taloudellisen eriarvoisuuden ja terveyserojen lisäksi TITA-hankkeessa tutkitaan eriarvoisuuden seurauksia huono-osaisuuden, sosiaalisten suhteiden ja luottamuksen näkökulmista sekä mahdollisuuksien tasa-arvon ilmentymistä tutkimalla esimerkiksi perhetaustan yhteyttä aikuisiän sosioekonomiseen asemaan. 

"Monesti kuvitellaan, että tutkijat miettivät päivät pitkät omia juttujaan, tekevät analyyseja ja kirjoittavat papereita"

Tutkimusta lomilla

Monet Niemelän tutkimusaiheista ovat niitä, joihin monella on jokin mielipide. Tutkija pyrkii tietysti olemaan objektiivinen.

– Objektiivisuuden onnistuneisuuden mittarina voidaan pitää esimerkiksi sitä, että minua on keskustelupalstoilla nimitetty niin kokoomuslaiseksi, punikiksi, demariksi kuin kepulaiseksi. Tämä viittaa siihen, että olen onnistunut objektiivisuuden pyrkimyksissäni.

Parasta työssä on saada tutkia kansainvälisessä ympäristössä itsestä kiinnostavia aiheita ja ilmiöitä. Jos tutkijan työstä pitäisi rikkoa yksi ennakkoluulo, mikä se olisi?

– Monesti kuvitellaan, että tutkijat miettivät päivät pitkät omia juttujaan, tekevät analyyseja ja kirjoittavat papereita. Jos on opetus- ja hallintotehtävissä tutkimus jää kuitenkin vapaa-ajan harrastuksen ja työn väliseksi asiaksi. Sitä joutuu tekemään, kun varsinainen työpäivä yliopistolla on tehty – aika usein myös lomilla ja öisin.

Miten eriarvoisuus näkyy?

Tutkijoiden yössä Niemelä osallistuu Turun yliopiston luentomaratoniin luennoiden siitä, miten suomalaisten taloudellinen eriarvoisuus on kehittynyt ja kasvanut Suomessa 90-luvun puolivälistä lähtien.

– Eriarvoisuudessa ollaan nyt samalla tasolla kuin 70-luvun alussa, vaikka sen luonne ei olekaan sama taloudellista näkökulmasta. Puhun siitä, millä tavoin taloudellinen eriarvoisuus on muuttunut ja mitä seurauksia sen kasvulla on ollut.